گزارش تصویری از حضور شرکت مهر ارس پویا سهند (MAPS) در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی (ایران متافو)

روند تشکیل غرفه شرکت مهر ارس پویا سهند (MAPS) در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی (ایران متافو)


مهندس مهدیار، گسترش تجارت فولاد آلیاژی


جناب مهندس حسینی، مدیریت محترم شرکت پترو استیل


مهندس رسول پور، معاونت فنی-بازرگانی سیمان غرب آسیا


مهندس اعلایی، مدیر خرید محترم شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران


مهندس صمدی (رئیس هیئت مدیره هلدینگ رافا) و مهندس صاحب سنگ (رئیس هیئت مدیره هلدینگ مهر آذین پویا سهند)


مهندس خجسته نژاد، رئیس تحقیق و توسعه فولاد هرمزگان


بازدید هیئت مدیره شرکت مهر ارس پویا سهند از غرفه مجتمع فولاد روهینا جنوب


بازدید هیئت مدیره شرکت مهر ارس پویا سهند از غرفه مجتمع فولاد البرز ناب آرش


تیم فنی سیمان اصفهان