تجهیزات جانبی فیلتراسیون

پودر نشتی‌یاب و موارد دیگر

لوازم جانبی ما شامل طیف گسترده‌ای است که منحصراً از تامین کنندگان منتخبی که استانداردهای کیفی ما را برآورده می‌کنند، تهیه می‌شود.

پودر نشتی‌یاب از تیم زیست محیطی بی دبلیو اف

راه ایمن برای شناسایی ترک‌ها یا سوراخ‌ها

پودر نشتی‌یاب، نشت در کیسه فیلترها یا فیلتر و سیستم‌های استخراج را به راحتی و به صورت موثری شناسایی می‌کند. برای انجام این کار، پودر نشتی فلورسنت وارد جریان گاز خام بگ‌هاوس می‌شود، سپس با استفاده از یک لامپ UV، فیلتر برای هر مشکلی بازرسی می‌شود.

تیم زیست محیطی بی دبلیو اف پودر نشتی‌یاب را در رنگ‌های مختلف ارائه می‌کند که آزمایش‌های نشتی متوالی را ممکن می‌سازد.

پودر نشتی یاب

نخ‌ها، نمدهای آب بندی و نوار مهره دوبل

در تیم زیست محیطی بی دبلیو اف

نخ، نمدهای آب بندی و نوار مهره دوبل نیز باید در فرآیند دقیقاً با یکدیگر مطابقت داشته باشند. تیم زیست محیطی بی دبلیو اف با استفاده از بهترین متریال ها و همچنین نخ های برند COATS GRAL بهترین شرایط آب بندی را برای کیسه فیلترها مهیا می سازد.