روش‌های ویژه فناوری فیلتراسیون برای صنایع مختلف

برنامه‌های کاربردی متعدد

کارخانه MAPS با استفاده از تکنولوژی تیم زیست محیطی بی دبلیو اف، با توجه به ویژگی‌ها و شرایط سیستم فیلتر، طیف گسترده‌ای از انواع فناوری فیلتراسیون را با بهینه‌ترین شرایط کاربردی و اقتصادی برای صنایع مختلف ارائه می‌دهد.

با برخی از صنایعی که از فناوری فیلتراسیون ما استفاده می‌کنند، بیشتر آشنا شوید: