فیلتراسیون نیروگاه و صنعت تولید انرژی

نیروگاه‌ها چه با زغال‌سنگ یا هر سوخت دیگری کار کنند، باید به طور کارآمد انرژی تولید کنند و در عین حال به شیوه‌ای سازگار با محیط زیست کار کنند. چالش‌های مانند کاهش خاکستر دودکش و خنثی‌سازی گازهای مضر در این مسیر برای فناوری فیلتراسیون وجود دارد. به همین منظور در فیلترهای تولیدی شرکت MAPS از فیلتر مدیاهای ساخته شده تیم زیست محیطی بی دبلیو اف که به طور ویژه با در نظر گرفتن این چالش‌ها توسعه یافته‌اند، استفاده می‌شود.

نیروگاه‌های زغال‌سنگ خاکستر تولید می‌کنند که بایستی به طور ایمن از گاز دودکش خارج شود. استفاده از فیلترهای صنعتی شرکت MAPS به طور موثر گرد و غبار را جدا کرده و گازهای مضر را کاهش می‌دهد. کارخانه تصفیه پسماندهای حرارتی نیز متقاضی این سیستم‌های فیلتراسیون می‌باشند.