فیلتراسیون جامد – مایع

طیف وسیعی از مایعات و جامدات در فرآیندهای مختلف تولید، فرآوری می‌شوند که برای آن‌ها سیستم‌های فیلتر متنوع مورد نیاز است. شرکت MAPS فیلترهای مخصوص ساخته شده از پارچه نمدی برای فیلتر کردن مواد مایع و جامد ارائه می‌نماید که با طول عمر مفید بالا برای کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

متخصصان ما با بررسی و آنالیز معیارهای کیفیت، از رعایت موارد موثر بر کیفیت نصب، حذف فیلترها و سازگاری سیستم و فیلتر مدیا اطمینان حاصل می‌نمایند. سوسپانسیون‌ها در آزمایشگاه‌های ما ارزیابی می‌شوند تا فیلتر مدیا مناسب برای آن تعیین شود.