نصب بگ‌هاوس و غبارگیر

خدمات نصب شرکت MAPS برای بگ‌هاوس

تیم خدمات شرکت MAPS کیسه فیلترهای شما را به صورت حرفه‌ای و طبق برنامه و برای کاربری‌های متنوع نصب می‌کند. نصب کیسه فیلتر به خصوص با ممبران ePTFE به پرسنل آموزش دیده نیاز دارد. تیم نصب شرکت MAPS قبل از هر کار آموزش‌های فشرده ای دریافت می‌کنند و با شرایط خاص آشنا می‌شوند. برای تعویض کیسه فیلترها نیز می‌توانید به تیم مجرب ما اعتماد کنید. در حین بازرسی، فیلترهای قابل تعویض به سرعت و به راحتی تعویض شده و تا حد امکان زمان خواب سیستم فیلتر کوتاه خواهد بود.

خدمات نصب شرکت MAPS برای یک سیستم غبارگیر بهینه

ما پس از بازرسی کامل بگ‌هاوس و کیسه فیلتر و کیج نگهدارنده، با همراهی شما بهترین شرایط را تضمین کننده عملکرد عالی سیستم غبارگیر است، انتخاب نموده و با بررسی شرایط و پارامترهای عملیاتی با واحدهای کنترلی پیشرفته، مناسبترین نوع کیسه را متناسب با شرایط جدید و سازگار با محیط پیشنهاد می‌دهیم.

بیستمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی (ایران متافو)