بهینه‌سازی بگ‌هاوس

توسط تیم خدمات شرکت MAPS در قالب ارائه گزارش مکتوب و انجام خدمات در محل

شرکت MAPS یک شریک قابل اعتماد برای بهینه‌سازی حرفه‌ای بگ‌هاوس شما است. اقدامات هدفمند بهینه‌سازی می‌تواند منجر به ارتقای قابل توجه سطح عملکرد سیستم فیلتر شود. شرکت MAPS از مشتریان خود با بسته‌های پیشنهادی متنوعی برای بهینه‌سازی که منجر به عملکرد مقرون به صرفه و در محدوده آلایندگی مجاز بگ‌هاوس می‌شود، حمایت می‌کند.

بازسازی سیستم فیلتر توسط شرکت MAPS

در صورتی کیسه فیلترها هنوز از نظر فنی سالم هستند اما عملکرد سیستم فیلتر به یک باره دچار افت شده باشد، ممکن است تعمیر سیستم راه حل مناسبی باشد. کارشناسان ما فیلتر را به صورت دقیق تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس پارامترهای تعیین شده، در خصوص بازسازی فیلتر و یا گزینه‌های دیگر تصمیم‌گیری می‌نمایند.

مزایا:

  • عدم نیاز به خرید کیسه فیلتر جدید با توجه به امکان بازسازی مستقیم در سیستم فیلتر
  • افزایش طول عمر مفید فیلترها
  • زمان توقف کوتاه تولید، با توجه به امکان تمیز کردن در حین فرایند تولید
  • صرفه جویی در هزینه
  • ایمنی عملیاتی