بازدید از شرکت فولاد خوزستان و اجرای کارگاه آموزشی با حضور هیئت مدیره و تیم فنی MAPS

ممیزی سیستم فیلتراسیون و برگزاری کارگاه آموزشی با سرفصل های:

  1. رویه راه اندازی سیستم های غبارگیر
  2. نمودار مواد و انتخاب پارجه متناسب با شرایط
  3. بررسی شاخص‌های غبار
  4. نصب کیسه و انجام تست نشتی
  5. کیج (سبد فلزی) و بررسی ابعاد کیسه نسبت به کیج (سبد فلزی)
  6. قانون هیدرولیز و آرنیوس
  7. نحوه تعمیر و نگه داری جت پالس ها
  8. اصول طراحی بگ هوس

با حضور واحدهای:
گندله سازی، فولاد سازی، کنترل کیفی، تحقیق و توسعه،آهک، مواد اولیه، فناوری ساخت، و قطعات یدکی