بازدید تیم فنی و مدیریتی شرکت MAPS از شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد جهت بررسی های فنی و ارائه راهکارهایی مناسب در راستای بهینه سازی و بهبود سیستم فیلتراسیون، و کاهش حداکثری آلاینده ها مطابق با استاندارد های بی دبلیو اف آلمان.